Vaja: PoigraVanja z imeni

V vaji beseda v besedi se je potrebno skoncentrirati na besedo, ki je del  besede. Z usmerjanjem pogleda, iščemo besedo v besedi. Ob tem urimo pozornost, koncentracijo in očesne mišice.

Pri poigravanju z imeni najdete več različic vaje:

Ad1) PoigraVanja z imeni mest

Ad2) PoigraVanja z ženskimi imeni

Ad3) PoigraVanja z moškimi imeni

Ad4) PoigraVanja z imeni delov telesa