Vaja: PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

Kaj vse smo našli v imenih kemijskih elementov ?

(opomba: to niso vsi kemijski elementi): Imena, priimke, osebne zaimke, živali, drevesa, obleke, avtomobilske oznake mest, avtomobilske znamke, imena mesecev, simbole, nikalnice, vprašalnice, veznike, zaimke, medmete, tatove, in še nekaj v angleščini, kar sem posebej označila.

aktinij         aluminij     americij       antimon     argon      arzen    astat  baker    barij       berilij       berkelij          borij      brom        cezij    cink      cirkonij     disprozij         dušik          evropij      fermij      fluor(ang.)    fosfor      francij    gadolinij      galij      germanij      hafnij      hasij  helij    indij      iterbij      kadmij      kalcij      kalifornij(ang.)           kisik    klor    kobalt    kositer      kripton      krom     ksenon      lantan         litij              mangan    majtnerij      mendelevij      molibden    natrij      neodim      neon    neptunij  nikelj    niobij      nobelij         osmij      paladij    platina    plutonij    polonij      prazeodim    prometij      protaktinij      radij      radon      renij            rutenij  raderfordij      samarij    siborgij    selen          skandij      srebro        svinec      talij            tehnecij      telur      terbij            uran      vanadij      vodik      volfram     zlato      železo      živo srebro

Vaša naloga je, da si izpišete/odgovorite:

Katera imena smo našli? Npr.: Ana, Ford, …

Katera drevesa smo našli? Npr.: Bor,

Katere živali smo našli? Npr.: kos, lev, …

Katere medmete najdete v besedah? Npr.: ha, he, hi