Vadnica osvaja šole

Mesec september, mesec ko se prične NOVO šolsko leto

Na nekaterih osnovnih šolah smo obogatili šolsko knjižnico. Na drugih osnovnih šolah pa smo v septemberskem času uporabili drugačen pristop k poučevanju in popestrili ure pouka. Otroci so lepo sodelovali in tekmovali.

zg (1)

Med učiteljicami imamo tudi nekaj novih simpatizerjev. Brez njih ideja v praksi ne bi mogla zaživeti.  Tako udeleženim učencem, kot učiteljicam in šolskemu aktivu se zahvaljujem.

CAM04999

Foto in besedilo: Vanja Lebar