RAZMETANE BESEDE

Vaja RAZMETANE BESEDE  je vaja, v kateri so besedne oblike  prosto razmetane, zato jih morate urediti po določenem vrstnem redu. Poskušajte biti hitri in se pri posamezni besedi ne zadržujte predolgo.  Pripravila sem tri različice vaje. V prvih dveh, se boste vadili v razvrščanju besed po abecedi od A do Ž in od Ž do A, v tretji različici pa boste iz črk sestavili in izpisali stavek.  

1.različica: Od A do Ž   Pred besedami, ki so naključno razmetane so številke. Zložite besede po abecednem vrstnem redu od A do Ž, tako da pod črko v okvirček zapišete ustrezno številko.            

2.različica: Od Ž do A  Pred besedami, ki so naključno razmetane, so številke. Zložite razmetane besede po vrstnem redu od Ž do A, tako da pod črko v okvirček zapišete ustrezno številko.  –  Ta različica morda zahteva malce več miselnega napora. Besede je namreč treba razvrščati v obratnem vrstnem redu, česar pa v življenju ne počnemo prav pogosto. Naloge v tej stopnji vam torej omogočajo, da preverite vašo fleksibilnost v razmišljanju izven ustaljenih poti. 

3.različica: Akrostih  Pred vsako besedno obliko je zapisana ena črka abecede. Poiščite jo v seznamu nad okvirčkom in vpišite v okvirček prvo. S pravilno vpisanimi črkami iz besednih oblik v okvirčke, boste v vaji odkrili stavek.

avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.ped.