Vaja: Razmetane besede 2

Umska poigraVanja z BesedoVanja 2

VAJA: Razmetane besede 2

Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da pod črko zapišeš ustrezno številko. Poskušaj biti hiter in se pri besedi ne zadržuj predolgo. Naj ti zaupam, da so naštete besede iz poglavij knjige BesedoVanja in v knjigi najdeš pod besedami opis in si tako pojasniš pomen. Če pa knjige nimaš pri roki, si pomagaj s SSKJ, ki je na spletu dosegljiv na povezavi:

Poglavja knjige BesedoVanja 2 so: BRANJE, PISANJE, POSLUŠANJE, GOVOR, USPEH, SPOMIN, KONCENTRACIJA, LEPOTA, NESPEČNOST.

Z vajo razmetane besede uriš svoje oči, sposobnost usmerjenosti pogleda, pozornosti in izboljšuješ koncentracijo. Umska poigravanja imajo ugoden vpliv na možgane in izboljšujejo spomin. Primerna so za vse generacije.  Na posnetku je posnetek besed, zloženih od A-Ž, številke iz vaje k posamezni črki pripišite sami.

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1 BRANJE     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A25 B1 C2)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1babičevanja 2cagavanja 3domišljevanja 4enačevanja             5žrtvovanja 6ginevanja 7hahavanja 8izoblikovanja                      9šefovanja 10jedrovanja 11faktumovanja 12kljubovanja           13ločevanja 14črkovanja 15menjavanja 16napeljevanja 17obdelovanja 18vpeljevanja 19podčrtovanja                   20razjasnjevanja 21samoizpopolnjevanja 22terjatevanja 23urednikovanja 24zatrjevanja  25absurdovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

2 PISANJE       Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš   ustrezno številko.  (Npr.: A2 B3 C4)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1žalovanja 2agnatovanja 3babičevanja 4cestovanja  5zaznamovanja 6črkovanja 7dopovedovanja                             8vpeljevanja 9ecce homovanja 10fabulovanja                         11glaskovanja 12ubesedovanja 13hitevanja                       14izjasnjevanja 15tajnikovanja 16jedrovanja                          17kljubovanja 18šefovanja 19latentonovanja                        20modrovanja 21nadgrajevanja 22samoizpraševanja               23opisovanja    24preučevanja    25razkrinkavanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

3 POSLUŠANJE       Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A2 B3 C5)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1ediktovanja 2a la cartovanja 3bolovanja 4čustvovanja 5candrovanja 6dodeljevanja 7faktumovanja                          8gospodovanja 9hahljevanja 10jedrovanja                          11izobraževanja 12lahnovanja 13kaznovanja                   14nameravanja 15maščevanja 16odzivanja                    17razlikovanja 18pomenkovanja 19škofovanja 20samopreizpraševanja 21tovariševanja                             22vpraševanja 23utemeljevanja                                 24žlobudravanja 25zapomnjevanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

4 GOVOR   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A6  B8 C9)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1hotevanja 2lokvanja 3trepetovanja 4kljubovanja  5samorazumevanja 6absurdovanja 7upoštevanja                    8bojevanja 9cagavanja 10čustvovanja                               11nameravanja 12doumevanja 13ekskraljevanja             14faktumovanja 15gospodovanja 16izpopolnjevanja              17jezikovanja 18mirovanja 19obvladovanja                        20podeljevanja 21študentovanja 22razpoznavanja               23žlobudravanja 24vzdrževanja   25zadrževanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

5 USPEH    Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A25  B1  C16)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

                    1bojevanja 2direktorovanja 3ekshibicijevanja               4fabulovanja 5hahljevanja 6kadrovanja                             7izpopolnjevanja  8jammčevanja   9ločevanja                        10menjavanja 11načrtovanja            12odlikovanja            13predvidevanja 14razumevanja                                     15glasovanja 16carjevanja 17sodelovanja                            18zmagovanja 19četovanja 20šefovanja 21žvrgolevanja 22tekmovanja      23udeleževanja                                           24varovanja 25a contovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

6 SPOMIN       Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A25 B24 C23)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1žalovanja 2zadrževanja 3vdihovanja 4učinkovanja 5tekmovanja 6šefovanja 7samoomejevanja 8razdeljevanja 9povezovanja 10omejevanja 11namigovanja 12minevanja 13letovanja 14kaznovanja 15jadikovanja 16izpeljevanja 17hotevanja 18ginevanja 19filmovanja 20enačevanja 21doznavanja 22čustvovanja 23citrusovanja 24bolovanja 25abuzovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

7 KONCENTRACIJA     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1čajevanja 2abecedovanja 3cirkusovanja 4gladovanja  5določevanja 6ediktovanja 7fabulovanja  8kaznovanja   9hahljevanja 10izpodrivanja   11ločevanja 12mirovanja 13nadaljevanja 14jadikovanja 15razmejevanja                 16obremenjevanja 17porazdeljevanja 18točkovanja              19strnjevanja 20študentovanja 21zviševanja 22upočasnjevanja 23vzravnavanja   24žepkovanja     25barvanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

8 LEPOTA     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1malikovanja 2abuzivanja 3barvanja 4čipkovanja 5obrezovanja 6dekličevanja 7šivanja 8elastinovanja 9fetišovanja 10gostivanja 11kakavovanja 12hrastovanja 13lokvanja 14izdihovanja 15jamčevanja 16negovanja 17pretegovanja 18capicovanja 19razločevanja 20sobivanja 21točkovanja 22uživanja   23zafrkavanja    24žvrgolevanja       25 vsrkavanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

9 NESPEČNOST        Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1tavanja 2absurdovanja 3cagavanja 4deževanja 5filmovanja 6ecce homovanja 7gladovanja 8žvrgolevanja 9čipkovanja 10hotevanja 11izdihovanja 12jadikovanja 13menjavanja 14kaznovanja 15letovanja   16negodovanja 17razmnoževanja 18obžalovanja 19premetavanja 20šepetavanja 21spreletavanja 22ustrahovanja 23biopridelovanja 24vrisavanja 25zatajevanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

Dodaj odgovor