Vaja: Razmetane besede 3

Umska poigraVanja z BesedoVanja 3

VAJA: Razmetane besede

 Zloži razmetane besede po vrstnem redu od A – Ž, tako da pod črko zapišeš ustrezno številko. Poskušaj biti hiter in se pri besedi ne zadržuj predolgo. Naj ti zaupam, da so naštete besede iz poglavij knjige BesedoVanja 3 in v knjigi najdeš pod besedami opis in si tako pojasniš pomen. Če pa knjige nimaš pri roki, si pomagaj s SSKJ, ki je na spletu dosegljiv na povezavi:

 Poglavja knjige BesedoVanja 3 so: ŠOLSKA KULTURA, MEDIJI, SAMOEVALVACIJA, MOŽGANI,   ČAS, CILJI, MOTIVACIJA, PROSTOVOLJSTVO in POSEBNE PRILOŽNOSTI

Z vajo razmetane besede uriš svoje oči, sposobnost usmerjenosti pogleda, pozornosti in izboljšuješ koncentracijo. Umska poigravanja imajo ugoden vpliv na možgane in izboljšujejo spomin. Primerna so za vse generacije. Na posnetku je posnetek besed, zloženih od A-Ž, številke iz vaje k posamezni črki pripišite sami.

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1 ŠOLSKA KULTURA   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A5 B7 C8)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1razsipavanja 2izčrpavanja 3objokovanja 4točkovanja 5abuzosovanja 6žalovanja 7brigadirjevanja 8cvenkovanja   9čustvovanja 10dohitevanja 11ecce homovanja 12filmovanja 13glasovanja 14hahavanja  15jenjevanja 16krotovičevanja 17neobvladovanja 18ločevanja 19moledovanja               20ponočevanja  21sproščevanja 22ščuvanja                  23ustrahovanja   24vmešavanja 25zapletovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

2 MEDIJI   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A1  B3 C5)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1avtoritovanja 2živopisovanja 3brezmejevanja 4zabeleževanja 5cestovanja 6vplivanja 7časopisovanja 8upodabljevanja 9dohitevanja 10enoprostorcevanja 11tipkovanja   12fantovanja 13šovbiznisovanja 14gužvanja 15spoznavanja 16hitevanja 17razčlenjevanja 18izblebetavanja 19junakovanja 20podučevanja 21klikovanja 22oboževanja   23linčevanja 24mistifikovanja 25nagovorjevanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

3 SAMOEVALVACIJA   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A3 B5 C6)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

                    1samoizpopolnjevanja  2vplivanja  3a cóntovanja                         4žuborevanja  5bremenjevanja  6cincovanja  7dosegavanja 8fenomenovanja  9gospodovanja  10ekstravanja   1hlastavanja 12izgrajevanja 13zapolnjevanja 14jezikovanja    15klečevanja 16linčevanja 17mojstrovanja 18udejanjevanja 19nameravanja                20obvezovanja 21podkrepljevanja 22razveseljevanja              23širjevanja 24tankovestovanja 25čuvanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

4 MOŽGANI     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.   (Npr.: A2 B4 C5)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1vpeljevanja 2aksiomovanja 3zadremavanja   4brezmejnovanja   5cmeravanja   6čutnovanja 7doumevanja     8žvekovanja          9e-vanja   10fabulovanja   11umevanja 12glavobolovanja 13tuhtavanja 14hlastovanja   15izigravanja 16junakovanja 17kremževanja 18lotevanja 19škodovanja 20mlaskavanja 21nadvladovanja 22odkrivanja 23razburjevanja                24samoumevanja 25pametovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

5 ČAS   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A2  B23  C3)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1hipnovanja 2absolutovanja 3cincovanja 4datiravanja 5izigravanja 6ločevanja 7jamčevanja 8kratkočasovanja 9nenačrtovanja 10odštevanja 11razmejevanja 12ginevanja 13pojenjavanja  14časovanja 15samoomejevanja 16šefovanja   17trzavanja 18učinkovanja 19medčasovanja 20vključevanja 21enačevanja 22zadrževanja  23brezkončnovanja 24fabulovanja 25žvižgavanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

6 CILJI   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A2 B4 C6)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1udeleževanja 2abuzovanja 3zapisovanja 4bajevanja              5vzdrževanja   6cestovanja 7dohitevanja 8čipkovanja 9faktumovanja   10gospodovanja 11e–vanja 12hitevanja             13tavanja 14samoizpopolnjevanja 15izboljševanja          16jezikovanja 17končevanja 18letovanja 19mojstrovanja 20nameravanja 21obeleževanja 22žrtvovanja              23povzpenjevanja 24razpoznavanja   25širjevanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

7 MOTIVACIJA   Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A4  B5 C24)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1lotevanja  2razločevanja  3širokoustevanja  4abuzivanja 5babjeverovanja  6željnovanja  7čaščevanja  8združevanja 9dvigovanja  10edinovrstovanja  11fenomenovanja  12gostovanja 13hasnovanja  14izboljševanja  15jenjavanja  16kimavanja 17odobravanja  18mikastovanja  19nagrajevanja  20poimenovanja 21samouravnavanja   22tlačevanja   23utrjevanja                  24cincavanja 25vplivanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

8 PROSTOVOLJSTVO     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A3 B4 C5)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1fenomenovanja 2zakuhavanja 3a le Cartevanja   4besedovanja   5cagavanja 6vpletavanja  7delovanja 8enačevanja   9gužvanja 10črkovanja 11švigovanja  12žuborevanja 13hlapčevanja   14izboljševanja  15junakovanja   16klekljevanja   17lotevanja   18mistifikovanja   19napovedovanja 20občevanja   21poizvedovanja  22razkrivanja   23samouravnavanja  24 tovariševanja 25uspevanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

9 POSEBNE PRILOŽNOSTI     Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš  ustrezno številko.  (Npr.: A3 B6 C7)

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1estetikovanja 2jelkovanja 3afroditovanja 4maščevanja 5zborovanja 6bungalovanja   7cirkusovanja   8dopustovanja   9ženitovanja 10francovanja   11gostovanja 12izglasovanja   13kurentovanja   14ločevanja 15nedelčkovanja   16opazovanja   17pustovanja   18razodevanja 19škofovanja 20teatrovanja 21hitevanja 22upokojevanja   23valentinovanja 24silvestrovanja 25čustvovanja

A   B   C   Č D   E   F   G   H   I   J K   L M  N   O   P R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

 

Dodaj odgovor