Vaja: PARI BESEDNIH OBLIK

Umska poigraVanja z besedo Vanja

PARI (Vaja)

Po tem, ko ste pozorno prebrali navodila, izpolnite manjkajoče besede v prvem stolpcu:

ZANIČEVANJA
DEDKOVANJA
ODŠTEVANJA
FANTOVANJA
PRIKIMAVANJA
OBČUDOVANJA
KAZNOVANJA
SAMOIZOBRAŽEVANJA
ZAPISOVANJA
SILVESTROVANJA
RAZLIKOVANJA
IZMIŠLJEVANJA
PRESNEMAVANJA
NALIVANJA
VDIHOVANJA
MUKOVANJA
SODELOVANJA
ZAMOTAVANJA
ZAKRIVANJA
POBARVANJA
ZANIČEVANJA
PREPOZNAVANJA
KOVANJA
ZAKOPAVANJA
ZVIŠEVANJA
ODMRZOVANJA
PREGREJEVANJA
IZSEKAVANJA
ZAKOPAVANJA
UNIČEVANJA
RAZMOTAVANJA
NAPREDOVANJA
KLOVNOVANJA
PRIPOTOVANJA
POSLABŠEVANJA
UŽIVANJA

Izpolnite manjkajoče besedne oblike v drugem stolpcu:

SPOŠTOVANJA
BABIČEVANJA
SEŠTEVANJA
DEKLIČEVANJA
ODKIMAVANJA
OBOŽEVANJA
NAGRAJEVANJA
IZOBRAŽEVANJA
NAREKOVANJA
JELKOVANJA
IZENAČEVANJA
NAMIŠLJEVANJA
POSNEMAVANJA
IZLIVANJA
IZDIHOVANJA
JADIKOVANJA
IZKORIŠČEVANJA
IZMOTAVANJA
ODKRIVANJA
RAZBARVANJA
IZNIČEVANJA
SPOZNAVANJA
MEČEVANJA
IZKOPAVANJA
ZNIŽEVANJA
ZAMRZOVANJA
PODHLAJEVANJA
ZASAJEVANJA
ODKOPAVANJA
IZDELOVANJA
NAMOTAVANJA
NAZADOVANJA
POPLESAVANJA
ODPOTOVANJA
IZBOLJŠEVANJA
ECCE HOMOVANJA écce hómo  [ekce-] medm. (ẹ̑-ọ̑) bibl. glej(te),to je (trpinčeni) človek! ♪      Vir: SSKJ

Združeni pari

SPOŠTOVANJA ZANIČEVANJA
BABIČEVANJA DEDKOVANJA
SEŠTEVANJA ODŠTEVANJA
DEKLIČEVANJA FANTOVANJA
ODKIMAVANJA PRIKIMAVANJA
OBOŽEVANJA OBČUDOVANJA
NAGRAJEVANJA KAZNOVANJA
IZOBRAŽEVANJA SAMOIZOBRAŽEVANJA
NAREKOVANJA ZAPISOVANJA
JELKOVANJA SILVESTROVANJA
IZENAČEVANJA RAZLIKOVANJA
NAMIŠLJEVANJA IZMIŠLJEVANJA
POSNEMAVANJA PRESNEMAVANJA
IZLIVANJA NALIVANJA
IZDIHOVANJA VDIHOVANJA
JADIKOVANJA MUKOVANJA
IZKORIŠČEVANJA SODELOVANJA
IZMOTAVANJA ZAMOTAVANJA
ODKRIVANJA ZAKRIVANJA
RAZBARVANJA POBARVANJA
IZNIČEVANJA ZANIČEVANJA
SPOZNAVANJA PREPOZNAVANJA
MEČEVANJA KOVANJA
IZKOPAVANJA ZAKOPAVANJA
ZNIŽEVANJA ZVIŠEVANJA
ZAMRZOVANJA ODMRZOVANJA
PODHLAJEVANJA PREGREJEVANJA
ZASAJEVANJA IZSEKAVANJA
ODKOPAVANJA ZAKOPAVANJA
IZDELOVANJA UNIČEVANJA
NAMOTAVANJA RAZMOTAVANJA
NAZADOVANJA NAPREDOVANJA
POPLESAVANJA KLOVNOVANJA
ODPOTOVANJA PRIPOTOVANJA
IZBOLJŠEVANJA POSLABŠEVANJA
ECCE HOMOVANJA    écce hómo  [ekce-] medm. (ẹ̑-ọ̑) bibl. glej(te),to je (trpinčeni) človek! ♪      Vir: SSKJ  UŽIVANJA