Vaja: Razmetane besede

Umska poigraVanja z BesedoVanja

VAJA: Razmetane besede

 Zloži razmetane besede po vrstnem redu od A – Ž, tako da pod črko zapišeš ustrezno številko. Poskušaj biti hiter in se pri besedi ne zadržuj predolgo. Naj ti zaupam, da so naštete besede iz poglavij knjige BesedoVanja in v knjigi najdeš pod besedami opis in si tako pojasniš pomen. Če pa knjige nimaš pri roki, si pomagaj s SSKJ, ki je na spletu dosegljiv na povezavi:

 Poglavja knjige BesedoVanja so: UČENJE, RAZISKOVANJA, TREND, KOMUNIKACIJA, UMETNOST in ZGODOVINA, GLASBA, ŠPORT, MODA, PREHRANA

 Z vajo razmetane besede uriš svoje oči, sposobnost usmerjenosti pogleda, pozornosti in izboljšuješ koncentracijo. Umska poigravanja imajo ugoden vpliv na možgane in izboljšujejo spomin. Primerna so za vse generacije. Na posnetku je posnetek besed, zloženih od A-Ž, številke iz vaje k posamezni črki pripišite sami.

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1 UČENJE      Zloži razmetane besede  od A – Ž,  tako da ob črko zapišeš ustrezno številko. (Npr.: A2 B22 C3)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1jadikovanja 2abecedovanja 3carjevanja 4črkovanja 5faktotumovanja 6dopolnjevanja 7ediktovanja 8glasovanja 9izboljševanja 10ločevanja 11kaznovanja 12nerazumevanja 13ocenjevanja 14povezovanja 15reševanja 16samopregledovanja 17minevanja 18tekmovanja        19vplivanja        20utrjevanja  21zapisovanja 22barvanja 23žrtvovanja 24hotevanja 25študentovanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

 2 RAZISKOVANJA       Zloži razmetane besede  od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko. (Npr.: A2 B3 C22)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1nagrajevanja         2abotovanja         3bojevanja  4črkovanja 5dokazovanja 6študentovanja 7enačevanja 8glasovanja 9izboljševanja 10hajdukovanja 11jamčevanja 12zaokroževanja 13kadrovanja 14ločevanja 15minevanja 16razčlenjevanja 17obravnavanja 18predavanja  19spraševanja 20tekmovanja  21umevanja 22cagavanja 23vplivanja 24žrtvovanja 25fabulovanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

3 TREND         Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A2 B4 C8)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1nadlegovanja 2abotovanja 3hajdukovanja 4bajevanja 5točkovanja 6uveljavljevanja 7četovanja 8cagavanja 9darovanja 10eskraljevanja 11flodrovanja 12gostovanja 13izključevanja  14kupovanja 15žlobudravanja   16lasovanja      17minevanja      18oddaljevanja   19popihovanja 20jelkovanja 21rokovanja 22spakovanja 23ščuvanja 24vključevanja 25zasipavanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

4 KOMUNIKACIJA        Zloži razmetane besede  od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A1 B3 C13)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1abecedovanja 2modrovanja 3barvanja 4čustvovanja 5dopisovanja 6navezovanja 7ediktovanja 8zapovedovanja 9tekmovanja 10fetišovanja  11vmešavanja  12gospodovanja  13carjevanja 14izmenjavanja 15jelkovanja 16kljubovanja 17lahnovanja 18obdarovanja 19prepričevanja 20razumevanja 21sodelovanja  22uravnavanja 23hahavanja 24šepetavanja 25žrtvovanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

5 UMETNOST in ZGODOVINA       Zloži razmetane besede od A – Ž,     tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A2 B4 C3)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1ginevanja 2absurdovanja 3carjevanja 4banovanja 5doumevanja 6fetišovanja 7sooblikovanja 8izoblikovanja 9javorjevanja 10ženitovanja 11lahnovanja 12minevanja 13občudovanja 14hahljevanja 15šivanja 16verovanja 17razodevanja 18čustvovanja 19ulivanja      20tlakovanja        21kurentovanja  22zarisovanja    23ecce homovanja 24naletavanja 25prekupčevanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

 6 GLASBA     Zloži razmetane besede od A – Ž,  tako da ob črko zapišeš ustrezno številko. (Npr.: A15 B1 C5)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1barvanja 2dopisovanja 3radovanja 4ediktovanja 5cafovanja 6filmovanja 7nategovanja 8gostovanja 9izvenevanja 10hitevanja 11jenjevanja 12mirovanja 13kupovanja 14ločevanja 15abecedovanja 16valovanja   17preposluševanja    18opevanja   19samouresničevanja 20četovanja 21šepetavanja    22točkovanja  23uglasbovanja  24zborovanja  25žvrgolevanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

  7 ŠPORT       Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko. (Npr.: A2  B24 C4)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1označevanja 2a contovanja 3plavanja 4cirkusovanja 5četovanja   6uspevanja 7ekstravanja            8žrtvovanja          9fantovanja  10gostovanja 11hajdukovanja 12jedrovanja 13izkazovanja 14kaznovanja 15napovedovanja 16letovanja 17maščevanja 18razgibavanja 19delovanja 20ščuvanja 21samoobvladovanja 22vključevanja 23zasledovanja 24bivanja 25taborovanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

  8 MODA       Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko.  (Npr.: A3  B4 C7)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1čapkavanja        2uspevanja        3adamitovanja  4bivanja        5oblikovanja      6nakupovanja  7capicovanja  8dopolnjevanja 9trgovanja 10ekshibicijevanja       11varovanja  12fetišovanja        13gambovanja      14sezuvanja  15hahljevanja 16ženitovanja 17izkazovanja  18krojevanja  19jenjavanja 20letovanja  21malikovanja   22pobliskovanja  23zapeljevanja                    24razkazovanja        25šivanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

9 PREHRANA        Zloži razmetane besede od A – Ž, tako da ob črko zapišeš ustrezno številko. ( Npr.: A 19  B3  C24)

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

1teinovanja  2jelenovanja 3biopridelovanja 4očiščevanja 5čajevanja 6dopolnjevanja 7elastinovanja 8izkašljevanja 9frikasovanja 10gostovanja   11lazanjevanja 12hitevanja 13nadzorovanja 14kakavovanja 15martinovanja 16razdeljevanja   17pogrevanja 18součinkovanja 19abuzovanja 20študentovanja 21žepkovanja 22usklajevanja 23vsiljevanja 24citrusovanja 25zahvaljevanja

A    B   C  Č   D   E   F   G   H I   J  K  L M  N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

 

Dodaj odgovor