O vajah ZAKAJ in KAKO

Ali tudi vi v življenju delujete tako, da si probleme razdelite na enote oziroma na manjše obvladljive dele. Pri tem uporabite sestavljena vprašanja, ki jih rešujete vsakega posebej. Šele nato sestavite celoto. Potem so te vaje prave za vas. Vaje so primerne za vas, tudi če želite imeti bogat besedni zaklad in možnost za nova razumevanja, tvorjenje in spoznavanje pomenov besed.

UMSKA POIGRAVANJA Z BESEDO VANJA

Vaja RAZMETANE BESEDE  je vaja, v kateri so besedne oblike  prosto razmetane, zato jih morate urediti po določenem vrstnem redu. Poskušajte biti hitri in se pri posamezni besedi ne zadržujte predolgo.  Pripravila sem tri različice vaje. V prvih dveh, se boste vadili v razvrščanju besed po abecedi od A do Ž in od Ž do A, v tretji različici pa boste iz črk sestavili in izpisali stavek.        1.različica: Od A do Ž   Pred besedami, ki so naključno razmetane so številke. Zložite besede po abecednem vrstnem redu od A do Ž, tako da pod črko v okvirček zapišete ustrezno številko.             2.različica: Od Ž do A  Pred besedami, ki so naključno razmetane, so številke. Zložite razmetane besede po vrstnem redu od Ž do A, tako da pod črko v okvirček zapišete ustrezno številko.  –  Ta različica morda zahteva malce več miselnega napora. Besede je namreč treba razvrščati v obratnem vrstnem redu, česar pa v življenju ne počnemo prav pogosto. Naloge v tej stopnji vam torej omogočajo, da preverite vašo fleksibilnost v razmišljanju izven ustaljenih poti.  3.različica: Akrostih  Pred vsako besedno obliko je zapisana ena črka abecede. Poiščite jo v seznamu nad okvirčkom in vpišite v okvirček prvo. S pravilno vpisanimi črkami iz besednih oblik v okvirčke, boste v vaji odkrili stavek.Ko boste pospravili vse besede in izpisali vse stavke, se lotite naslednje vaje PARI. Z vajami se boste urili v svojih sposobnostih iskanja, izpeljevanja in sestavljanja besed. Vaja PARI, nas npr.: uči iskati nasprotja.

VAJA: PARI BESEDNIH OBLIK  Par sestavljata dve besedni obliki. Vsaki besedni obliki poiščite ustrezno besedno obliko. Druži ju enak oz. nasproten pomen. Primerjajte, sistematizirajte in zagovarjajte, zakaj sta besedni obliki par. Kaj imata skupnega. Pravilna rešitev je sestavljena iz besede, ki ima enak pomen ali nasproten pomen besedi, iz katere je nastala besedna oblika. Nastopajo sopomenke (sinonimi), ki imajo podoben pomen, protipomoenke (antonimi), ki imajo nasproten pomen. Besede torej morate združevati po dveh različnih merilih.   Pri prvem paru bi vaš miselni proces izgledal takole:

  • iz besede »zmaga«, »zmagovati« je nastala besedna oblika »ZMAGOVANJA«
  • iz besede »zguba«, »zgubljati«, je nastala besedna oblika »ZGUBLJEVANJA«.                       Besedi imata nasproten pomen.

Vaja zahteva pozornost in uporabo miselnih asociacij. Rešujete jo tako, da pokrijete en stolpec besed in ugibate rešitev, tako da naštejete več besed, ki bi lahko bili par besedi v stolpcu. Zatem lahko pokrijete drugi stolpec in prav tako ugibate par besedi oz. sestavljeni besedni obliki. Z vajo razvijamo kreativno razmišljanje. Prebudimo možgane, ki smiselno povezujejo pare. Z vajo pari lahko razvijemo slonji spomin. Nasploh ima tehnika besed v pare zelo ugoden vpliv na naš spomin, ko si moramo zapomniti več, kot 10 stvari. Če si npr. v življenju 20 stvari smiselno uredimo v pare, si jih bomo lažje zapomnili.

VAJA: BESEDE V BESEDI. z vsemi svojim različicami v našem primeru POIGRAVANJA Z IMENI, je družabna in izziva um, da išče v besednem zakladu nove možnosti.

Izziv igre predstavlja dejstvo, da si jo lahko posameznik naredi iz izbrane besede, če le najde vsaj 20-100 besed, ki to besedo tudi vsebujejo. In tako je ves program vzorec, ki ga lahko prevzamemo. Vanj vključimo tisto, kar vidimo da deluje.

Ta del je zajet v vaji delovnega zvezka z naslovom Umska poigraVanja z BesedoVanja; KAKO SESTAVIMO VAJE UMSKEGA POIGRAVANJA.                         avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.ped.