Arhiv Značk: vaja

O izkušnji in uporabi vaj v vsakdanji delovni praksi

V letu 2015 so se k vzgojno – izobraževalnim institucijam, priključili tudi nekateri domovi za ostarele. Pred izidom sem obvestila in prosila za sodelovanje vse Pomurske domove za ostarele.

Delovni terapevt Mario Šilec, dom-a Janka Škrabana je svojo izkušnjo zapisal takole:

Z idejo projekta smo se soočili nekaj tednov pred izidom delovnega zvezka z vajami. Projekt je avtorica nazorno in zelo motivacijsko predstavila pri nas v domu. Z nekaj vajami preko socialnega omrežja smo poizkušali pri našem delu zadevo vključiti.

Kasneje po izidu pa smo z zbranimi vajami v učbeniku nadaljevali. Preberi več O izkušnji in uporabi vaj v vsakdanji delovni praksi

Kemijski elementi – dodatna naloga

Dodatna naloga: Izpišite vse besede in pojasnite njihov pomen.

Npr.: od = predlog , lahko je tudi predpona; Ti = tebe je zaimek

REŠITVE:

Imena: (osebna) Tin, Tina, Meri, Tim, Franc, Gal, Tina, Pluton, Lan, Nik, Ana (imena mesecev) maj, (imena dreves) bor (imena živali) gad, kos, lev (imena mest) Fram (imena avtomobilov) Ford

Priimki: Berke, Pal

Vezniki: ker, in, ki, ter

Nikalnice: ni, ne

Predlog: Od, na, ob, do, (namig: za boljše razumevanje, si preberi snov o predlogih in predponah)

Vprašalnice: Bi?

Zaimki: mi, ti, on, sam, ta

Medmeti: ha, he, ga

Besede: mini, gon, zen, tat, bar, beri, rom, os, kal, bal, živ, žele, ura – ur, promet, takt, ton, mol, sel, seno, lan, dim, neptun, nobel, promet, rad(vesel), rute, kandi, srebro, zlato.

Tujke: ink, pro, šik, pi(matematično število), german, as,

V angleškem jeziku: or, for

Avtomobilske oznake mest: CE

Poigravanja s tujimi besedami triki in abecede

Kako si lažje zapomnimo tuje besede? Čisto preprosta tehnika je iskanje besede v besedi. Poiščemo besedo, ki se skriva v besedi, ki jo osvajamo. Potem si razložimo pomen NOVO osvojene besede.  Povežemo jo z najdeno besedo, ki je del te besede. Tako imamo več možnosti, da si bomo tujo besedo zapomnili in razumeli njen pomen.

Poskusite in si naredite učenje zabavno. Navajam nekaj primerov.

1 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo selbstredend?

Naj govori  RED.

Selbstredend  = seveda   (reden = govoriti)

2 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo definition?

Niti on ne ve!

Definition

3 primer: Kako si lažje zapomnimo besedi daran, garantieren?

ARA je zagotovilo!

Daran  garantieren, …

4 primer: Kako si lažje zapomnimo schlϋsselkompetenzen?

Schlϋsselkompetenzen =schlϋssel = ključ

Vzemi ključ in pridi, hitro kot te pete nesejo.

5 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo HINWIEDERUM ?

Še enkrat (Hinwiederum = RUM , wieder) te vprašam,

ali pije RUM?

Preberi več Poigravanja s tujimi besedami triki in abecede

PoigraVanja z moškimi imeni

VAJA: BESEDE V BESEDNI OBLIKI  PoigraVanja z moškimi imeni

V besedah se skrivajo imena. Poiščite in jih podčrtajte, kakor je to prikazano na prvih treh besedah. NIK, VAL, ROK, VEN in EDO … in vsi ostali, ki jim vaje predstavljajo izziv, naj najprej poiščejo ime v besedah in potem iz besed napišejo prosti spis.

Ta abeceda z imenom NIK  je kot nalašč za prosti spis o poklicih ?

Abotnik   Brezbrižnik  Cerkvenik  Častnik    Dopisnik  Hišnik 

Imenitnik  Javornik  Krajevnik  Leporečnik  Mesečnik  Naslovnik

Oglednik  Prometnik  Razrednik   Sovražnik   Štafetnik   Trebušnik

Uradnik  Vzornik   Zabavnik   Župnik

 

  VAL od A do Ž

Akvalunga   Bivališče   C – valovanja   Črkoval je besedo.

Dobivalen   E – val  Festival   Glasoval je za pesem.   Hvala

Imenovalnik  Jamčevalni so mladoletniku starši.  Kavalir

Ljubkovalen   Mečevalec Načrtovalec Opazovalec  Plavalec

Raziskovalski   Skrivalen Šivalec Tekmovalen   Ukazovalen

Vasovalec     Zahvalen   Žival Preberi več PoigraVanja z moškimi imeni

PoigraVanja z ženskimi imeni

VAJA: BESEDE V BESEDNI OBLIKI  NOVO poigraVanja z imeni.

ŽENSKA IMENA: ANA, EVA, TINA in NINA

Poišči jih in jih podčrtaj, kot je to prikazano na primeru z imenom ANA:

ANA

ANA od A do Ž

Ananas Banana Cvetana Čežana Dvorana/Diana Emanacija

Fontana Granata Havana/hrana Ikebana Jablana

Kana/kanacija Lanarstvo Melancana

Nirvana/Nakana Obrana Platana/Podgana Rana

Savana/Sobana Šikana/Špana Tramontana Ustanavljanje

Vrana Zanašanje Žafranast Preberi več PoigraVanja z ženskimi imeni

Vaja: BESEDA V BESEDI

Umska poigraVanja z BesedoVanja:           

VAJA: Beseda v besedi

V besedah z očmi poišči besedo, ki jo iščemo. Ta je zapisana v vrstici, pred naštetimi besedami. Skoncetriraj se, usmeri svoj pogled in začni. Vaja je dobra za koncentracijo in za oči, utrjuje očesne mišice. Le te uporabimo, ko zaostrimo pogled.  Ko boste to vajo osvojili, boste hitro sestavili pare besed. Zapišite si jih, potrebovali jih boste, ko boste sestavljali svojo besedno igro.

Za primer vaje Beseda v besedi sem pripravila:

poigraVanja z ženskimi imeni; poigraVanja z moškimi imeni; poigraVanja s tujimi besedami; poigraVanja z imeni mest; poigraVanja z deli telesa; razno: iz glasbe, kemije, življenja. …

Po teh vajah, bo oko bolj pozorno na izbrane besede in jih boste tudi v drugih besedilih prej zasledili. Za uspeh je pomembno, da smo vešči iskanja informacij. Prav tako je vaja dobra zato, da se naučimo usmeriti pozornost in pri besedilu prej najdemo iskano. Npr.: avtorja, ime, letnico, kar nam velikokrat skrajša čas, ki ga ob knjigah preživimo v času študija.

Primer vaje: NOVO poigravanje z besedico LETO
Vaša naloga je, da poiščete KOLIKO besed vsebuje LETO?

Ne, to ni letonščina, to je le aktualni letopis. In jaz sem v vlogi letopisca. Če pogledam nazaj, v lanski zapis, vidim ta letopisno letorast, kakor leskova mladika nov letopisen zapis. Nanaša se namreč oz. nadaljuje letopisno izročilo. Hočem biti namreč letopisec svojega časa. Verjamem, da se bodo velike spremembe poznale v mojem življenju še letos. Nič letošnjega še ne morem evalvirati, ker je šele januar. In zato še ne vem, kaj mi bo prinesla letošnja pomlad, lahko pa si želim, predvidevam in se izzovem. Najbolje bi bilo, da se prelevim v letovalca in grem na letovanje. Dvotedensko, morda v gore. Zato se lotim organiziranja prenočevanja za letovanja.
(to be continued, … )

Poišči ime ROSI v besedah, kakor je označeno na prvih 3 primerih.               

IME ROSI v besedi ROSITI:

Rositi Orositi Prositi

Zarositi Narositi Izprositi Poprositi

Porositi Potrositi Preprositi Prositi

Raztrositi Sprositi Strositi Trositi Zaprositi

Zarositi Zatrositi