Arhiv Značk: imena

Vaja: PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

Kaj vse smo našli v imenih kemijskih elementov ?

(opomba: to niso vsi kemijski elementi): Imena, priimke, osebne zaimke, živali, drevesa, obleke, avtomobilske oznake mest, avtomobilske znamke, imena mesecev, simbole, nikalnice, vprašalnice, veznike, zaimke, medmete, tatove, in še nekaj v angleščini, kar sem posebej označila.

aktinij         aluminij     americij       antimon     argon      arzen    astat  baker    barij       berilij       berkelij          borij      brom        cezij    cink      cirkonij     disprozij         dušik          evropij      fermij      fluor(ang.)    fosfor      francij    gadolinij      galij      germanij      hafnij      hasij  helij    indij      iterbij      kadmij      kalcij      kalifornij(ang.)           kisik    klor    kobalt    kositer      kripton      krom     ksenon      lantan         litij              mangan    majtnerij      mendelevij      molibden    natrij      neodim      neon    neptunij  nikelj    niobij      nobelij         osmij      paladij    platina    plutonij    polonij      prazeodim    prometij      protaktinij      radij      radon      renij            rutenij  raderfordij      samarij    siborgij    selen          skandij      srebro        svinec      talij            tehnecij      telur      terbij            uran      vanadij      vodik      volfram     zlato      železo      živo srebro

Vaša naloga je, da si izpišete/odgovorite:

Katera imena smo našli? Npr.: Ana, Ford, …

Katera drevesa smo našli? Npr.: Bor,

Katere živali smo našli? Npr.: kos, lev, …

Katere medmete najdete v besedah? Npr.: ha, he, hi

 

Vaja: PoigraVanja z imeni

V vaji beseda v besedi se je potrebno skoncentrirati na besedo, ki je del  besede. Z usmerjanjem pogleda, iščemo besedo v besedi. Ob tem urimo pozornost, koncentracijo in očesne mišice.

Pri poigravanju z imeni najdete več različic vaje:

Ad1) PoigraVanja z ženskimi imeni

Ad2) PoigraVanja z moškimi imeni

Ad3) PoigraVanja z imeni mest

Ad4) PoigraVanja z imeni delov telesa

Ad5) Ubesedena obrazila

Ad6) PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

Vaja: BESEDA V BESEDI

Umska poigraVanja z BesedoVanja:           

VAJA: Beseda v besedi

V besedah z očmi poišči besedo, ki jo iščemo. Ta je zapisana v vrstici, pred naštetimi besedami. Skoncetriraj se, usmeri svoj pogled in začni. Vaja je dobra za koncentracijo in za oči, utrjuje očesne mišice. Le te uporabimo, ko zaostrimo pogled.  Ko boste to vajo osvojili, boste hitro sestavili pare besed. Zapišite si jih, potrebovali jih boste, ko boste sestavljali svojo besedno igro.

Za primer vaje Beseda v besedi sem pripravila:

poigraVanja z ženskimi imeni; poigraVanja z moškimi imeni; poigraVanja s tujimi besedami; poigraVanja z imeni mest; poigraVanja z deli telesa; razno: iz glasbe, kemije, življenja. …

Po teh vajah, bo oko bolj pozorno na izbrane besede in jih boste tudi v drugih besedilih prej zasledili. Za uspeh je pomembno, da smo vešči iskanja informacij. Prav tako je vaja dobra zato, da se naučimo usmeriti pozornost in pri besedilu prej najdemo iskano. Npr.: avtorja, ime, letnico, kar nam velikokrat skrajša čas, ki ga ob knjigah preživimo v času študija.

Primer vaje: NOVO poigravanje z besedico LETO
Vaša naloga je, da poiščete KOLIKO besed vsebuje LETO?

Ne, to ni letonščina, to je le aktualni letopis. In jaz sem v vlogi letopisca. Če pogledam nazaj, v lanski zapis, vidim ta letopisno letorast, kakor leskova mladika nov letopisen zapis. Nanaša se namreč oz. nadaljuje letopisno izročilo. Hočem biti namreč letopisec svojega časa. Verjamem, da se bodo velike spremembe poznale v mojem življenju še letos. Nič letošnjega še ne morem evalvirati, ker je šele januar. In zato še ne vem, kaj mi bo prinesla letošnja pomlad, lahko pa si želim, predvidevam in se izzovem. Najbolje bi bilo, da se prelevim v letovalca in grem na letovanje. Dvotedensko, morda v gore. Zato se lotim organiziranja prenočevanja za letovanja.
(to be continued, … )

Poišči ime ROSI v besedah, kakor je označeno na prvih 3 primerih.               

IME ROSI v besedi ROSITI:

Rositi Orositi Prositi

Zarositi Narositi Izprositi Poprositi

Porositi Potrositi Preprositi Prositi

Raztrositi Sprositi Strositi Trositi Zaprositi

Zarositi Zatrositi