PoigraVanja z imeni mest

RIM skrit v besedah, katerih pomen poiščite s pomočjo SSKJ. Le tako boste še sami poiskali RIM v kateri od svojih besed.

Ariman Brezprimeren   Čurimuri     Diskriminacija   Eksperiment

Grimasa Inkriminacija     Kriminal   Lagrimoso   Marimba Naprimer

Oprimek  Primanjkovati  Primerjati   Rekriminacija Sprimitivizirati

Štirimesten  Trimesečen  Vzhodnorimski   Zgodnjerimski

Mesto OSLO od A do Ž                                  kreativno pisanje

(Ker ob pisanju mesta v besedah z začetnico A, F, H, Š nisem zasledila, sem si pomagala tako, da sem napisala, kako do imena mesta pridemo, če zamenjamo, spremenimo in ob tem primerjamo.)

Apostol (Če je t=l dobimo namesto stol mesto Oslo)     Barvoslovje

Besedoslovje   Cerkvenoslovan  Čehoslovaški  Dosloven  Enoslojen

Fosfor (Če je f=l, se osfo spremeni v mesto Oslo) Glasoslovje

Hostesa (Če je te=lo dobimo mesto Oslo)  Izrazoslovje  Izposlovanja

Jamoslovec  Krasnoslovje  Leposlovje Mladinoslovje  Naglasoslovje

Oblikoslovje  Poslopje Rodoslovec Slovaroslovje   Šoštar (Če je

Šta=slo, dobimo mesto Oslo) Tloslovje  Ukoslovje  Vremenoslovje

Zvezdoslovje Žužkoslovje

 NICA ni le v mnogih pomanjševalnicah:

Limonica, Gostilnica, Pelerinica

temveč tudi v drugih besedah:

Abecednica  Baronica  Bistroumnica  Borovnica 

Carinarnica Ciganica   Čajnica Čarovnica Darilnica

Danica  Delavnica  Denarnica   Deževnica  Enica

Enoletnica  Enolončnica  Fizkulturnica  Gibanica  Gosenica

Govornica   Hlačnica  Hobotnica  Hvalnica  Igralnica

Jablanica  Jadrnica  Jedilnica  Kalnica  Ključavnica

Knjigarnica  Kolesarnica   Lastnica  Ledenica  Lasnica

Magnetnica   Manjšalnica  Medenica  Nadzornica  Naivnica

Nikalnica Nosečnica Obletnica Oblačilnica Palčnica

Perjanica  Razumnica  Ravnica  Razglednica  Samotnica

Sebičnica Sedežnica Ščitnica Šivalnica Tajnica Tabornica

Tehtnica Učilnica Umetnica Ujetnica Vadnica Večernica

Vetrnica Začetnica Založnica Zamudnica Zračnica Žarnica Žepnica