PARI

Z vajami se urite v svojih sposobnostih iskanja, izpeljevanja in sestavljanja besed. Par sestavljata dve besedni obliki. Vsaki besedni obliki poiščite ustrezno besedno obliko. Druži ju enak oz. nasproten pomen. Primerjajte, sistematizirajte in zagovarjajte, zakaj sta besedni obliki par. Kaj imata skupnega.

Pravilna rešitev je sestavljena iz besede, ki ima enak ali nasproten pomen besedi, iz katere je nastala besedna oblika. Nastopajo sopomenke (sinonini), ki imajo podoben pomen, protipomoenke (antonimi), ki imajo nasproten pomen. Besede torej morate združevati po dveh različnih merilih.   Pri prvem paru bi vaš miselni proces izgledal takole:

Vaja zahteva pozornost in uporabo miselnih asociacij. Rešujete jo tako, da pokrijete en stolpec besed in ugibate rešitev, tako da naštejete več besed, ki bi lahko bile par besedi v stolpcu. Zatem lahko pokrijete drugi stolpec in prav tako ugibate par besedi oz. sestavljeni besedni obliki. Z vajo razvijamo kreativno razmišljanje. Prebudimo možgane, ki smiselno povezujejo pare. Z vajo pari lahko razvijemo slonji spomin. Nasploh ima tehnika besed v pare zelo ugoden vpliv na naš spomin, ko si moramo zapomniti več, kot 10 stvari. Če si npr. v življenju 20 stvari smiselno uredimo v pare, si jih bomo lažje zapomnili.

avtorica, VanjaLebar, univ.dipl.ped.