Poglavje iz knjige

Iz E knjige BesedoVanja, Poglavje UČENJE

Avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.ped.

Abecedovanja

Kakor smo se učili abecedo črko za črko, tako pridobivamo tudi snov. Povežite in se vprašajte, koliko že veste in kam lahko to snov umestite.  Razvijajte mišljenje, da boste bolje razmišljali.

Barvanja

Učimo se z vsemi čuti. Ko barvamo zapiske, si snov vtisnemo v spomin tudi vizualno. Uporaba barv pri podčrtovanju mora biti smiselna.  Če uporabljamo več barv, naredimo barvno skalo in zapišemo, kaj barve pomenijo!

Carjevanja

Ja, prav si pomislil/a, ko si pomislil/a na carja. Hočeš biti svoj car, svoja carica? Potem se moraš truditi za to. Nekaj storiti za to, da si uspešen in boš kot odrasel sam svoj car oziroma carica.

Črkovanja

Vse, kar počnemo, mora imeti začetek in konec, glavo in rep. Kakor se abeceda začne z a, b, c, tako znanje osvajamo postopoma, z razumevanjem. Tako razvijamo mišljenje. Ne moremo pisati besed, če ne poznamo črk! Ne moremo imeti svojega mišljenja, če ne razumemo.

Dopolnjevanja

Dopolnimo svoje znanje. Še preden kdo drug ugotovi, da smo ga pomanjkljivo pridobili. Če imamo možnost dopolnjevati, je to naš privilegij. Bolje ne nuja, ker moramo nekaj dopolniti. Dobra navada popolnosti olajša življenje vsem.

Zatorej naj bo naš moto: Vse, kar počneš, počni tako, da si stoodstotno pri stvari.

Ediktovanja

Oglasne deske so obvestila, ki so namenjena nam. Torej berite oglasne deske in poslušajte objave. Bodite vešči iskanja informacij v družbi, kjerkoli že ste. V šoli, na cesti ob gledališču, pred galerijami, na mestnih terminalih in na postaji.

Iz besede: edíkt ( -a m (ȋ) 1. zgod., nekdaj predpis, … , uradni razglas, uradni oklic).

Faktotumovanja

V življenju je zavisti vredno, kadar kdo reče: Bil je faktotum v uradu/dolga leta je bil njegov faktotum nepogrešljiv, najožji sodelavec. Zatorej potrudimo se, da bomo po šolanju takšni sodelavci, da si bodo drugi želeli delati z nami!

Iz besede: faktótum  (-a m (ọ̑) knjiž. kdor je pripraven, uporaben za vsako delo).

Glasovanja

Glasujemo. Seznanimo se s kriteriji in ne popustimo niti za milimeter. Z glasovanjem lahko popestrimo dan. Prav je, da glasujemo tako, da izbiramo in podpiramo dobra dela. Glasujemo na tekmovanjih in na prireditvah. V življenju pa z glasovanjem premagujemo neodločnost. Kdo bo to in kdo drugo.  Glasujemo lahko tudi o tem, ali je bilo to dejanje pravično.

Hotevanja

Hoteti in želeti. Čeprav hočemo, je včasih pot težja, kot smo pričakovali. Šola je nasploh zahtevna. Vsaka šola. Vsak študij. Kaj torej hočemo? Če smo v šoli, vemo, da se učimo. In učenje je zahteven miselni proces. Učimo se tudi doma in postajamo vseživljenjski učenci. Torej naše želje v šoli niso od muh! Postanejo obveza!

Izboljševanja

Prizadevajte si, da boste vsak dan boljši. Eno je namreč, ko se primerjamo sami s sabo. Drugo je, ko se primerjamo z drugimi. Tretje pa je, ko nas ocenjuje in primerja nekdo drug. Ta zadnje pomeni, da se naše znanje primerja s primerljivimi standardi in določenimi cilji, morda šolskega kurikuluma. Da se tako umeščamo v evropski prostor! Če to dejstvo pridobimo v šoli, postanemo vseživljenjski učenci in imamo v življenju zagotovljen napredek.

Jadikovanja

Ne mi jamrati. Ne jadikuj! V času, ki ga porabiš za to, da se smiliš sam sebi, bi lahko pol težav omilil. Zmeraj se vprašaj, komu je težje. Gotovo si nekje na sredini.  Naredi korak naprej. Naredi načrt, urnik. Zapiši si motivacijski rek. Sam se spodbudi za uspeh!

Kaznovanja

Kazen mora biti vzgojna. Vzgojni ukrepi so zato, da se uporabljajo. Kateri so, veste eni bolje, drugih pa to ne zanima. Zatorej so kazni, pri katerih popraviš slabo dejanje z dobrim. So pa kazni, pri katerih se izrekajo vzgojni ukrepi. Raje se hrabro izkažite, na inovativen način in tako koristno uporabite mladostniško energijo.

Ločevanja

Pri obravnavanju snovi  je pomembno, da ločimo bistvo. Bistvo si najlažje vtisnemo v dolgoročni spomin tako, da si zapomnimo ključne besede. Ključne besede si izpišemo. Odstavke označimo in stavke podčrtamo. Nikoli ne podčrtamo več kot tretjine besedila. Čeprav se nam zdi, da je pravzaprav vse pomembno. Pomembno je namreč ločiti ključne besede, s katerimi potem prikličemo snov iz spomina.

Minevanja

Minevajo ure, dnevi in leta. Kar naenkrat boste zaključili šolanje. Kako naprej? Na začetku je čas, da si postavite svoj poklicni cilj in mu ves čas svojega šolanja sledite. In zatem sledite, kako minevajo obdobja. Obdobje šolanja je namreč lepo obdobje našega življenja. Ko gremo v službo, nam je prijetno in smo uspešni, če smo se dobro odločili.

Nerazumevanja

Kadar česa ne razumemo, si moramo snov pojasniti. Učenje je pogojeno z našim razumevanjem. Kar razumemo, to si zapomnimo.  Pojasnimo si pojme, pojasnimo si težke stavčne strukture in tujke. Poudarimo bistveno. Zapišemo si vprašanja in poiščemo odgovore nanje. Primerjamo jih s sošolci ali vprašamo učitelja.

Ocenjevanja

V šoli smo. V šoli se naše znanje ocenjuje. Ocenjuje ga učitelj/ica in to z oceno. Na nek način smo pod pritiskom: “Kaj moram povedati, da bo učitelj zadovoljen?”  Ni tako. Pri učenju, ki ni šolsko, upamo biti bolj ustvarjalni in samosvoji. Vprašajmo se, kdo nas bo ocenjeval po zaključenem šolanju. Prijatelji? Pravilen odgovor je: verjetno direktor/ica. Torej, splača se potruditi.

Povezovanja

Ob učenju snovi se potrudimo z razvijanjem višjih miselnih procesov. Snov, ki jo obravnavamo, umeščamo v kontekst. Iščemo povezave in sorodna znanja. Pri tem je pomembno, da vemo, kaj že vemo. Torej ugotovimo predznanje in kaj se bomo novega naučili. Učenje zgolj na pamet ali brez umeščanja v kontekst povzroči, da naučeno hitro pozabimo. Lahko trdimo, da skorajda takoj pa zapisanem testu. To pa ni naš cilj.

Reševanja

Z reševanjem testov, križank in miselnih iger se urimo. Vsaka igra in tudi učenje zahteva urjenje. S tem, da sami usmerjamo svoje učenje in se izprašamo, še preden nas izprašajo drugi, postajamo bolj samozavestni. Ob tem koristno uporabimo svoj prosti čas.

Samopregledovanja

Pišimo in sestavljajmo si vprašanja. Izdelujmo si učne kartice za zaključni izpit. Naredimo si učenje zabavno. Preglejmo svojo zbirko znanja. Preglejmo svoje pridobljeno znanje in bogastvo. Dopolnjujmo ga in skrbimo za to, da bo naše znanje zmeraj sveže. Tako bo skrbno shranjeno v dolgoročni spomin.

Študentovanja

Večina bo enkrat med študenti in takrat se boste vprašali, kako naj predelam sedaj vso to snov. Hvaležni boste, da poznate svoj način učenja in nekaj tehnik hitrega učenja. Na študiju boste namreč pričeli študirati in učenje bo postajalo bolj poglobljeno. Zato je vaša naloga, da se naučite učiti se.

Tekmovanja

Vsa tekmovanja so za to, da imamo priložnost, da se izkažemo. Na tekmovanju ni le izdelek, temveč sem tudi jaz. To pomeni, da je nova izkušnja lepa priložnost za zgraditev samozavesti in osebnostno rast, dober temelj za uspeh in vir novih trajnih prijateljstev.

 Utrjevanja

Če snov ponovimo pred spanjem in zjutraj, ko se zbudimo, bo učinek neverjeten. Vtisnila se nam bo v dolgoročni spomin in lažje bomo znanje priklicali, ko ga bomo potrebovali. Snov bomo samo ponovili in že jo bomo lahko nadgradili z novim znanjem.

 Vpraševanja

Koga sprašuješ za mnenje? Koga sprašuješ za pomoč in nasvet? Kdo ti odgovarja na vprašanja, pa naj bodo še tako neumna in nesmiselna?  A veš, da je umetnost postavljanja vprašanj tvoja radovednost in tvoje zanimanje? Tvoja želja po tem, da bi vedel in znal. Vprašaš še vedno lahko. A priznaj si, kaj te zanima. Tvoja vprašanja ti omogočajo, da se z njimi razvijaš.

 Zapisovanja

Pametni pišejo. Zapiski so ogledalo vsakega učenca. Tisti, ki zna zapisati dobre in pregledne zapiske, ima vse možnosti, da postane dober učenec. To pomeni, da zna izluščiti bistvo, da podčrta stavek, iz katerega izhaja, da si ob strani izpiše ključne besede in snov povzame v preglednem miselnem vzorcu.

 Žrtvovanja

Vsak se mora v življenju čemu odreči, da lahko doseže svoj cilj in zadovoljstvo. Zdrav človek ima 100 želja in vse se mu naenkrat ne morejo uresničiti. Zato naj vam ni škoda časa za učenje in razmišljanje, za ustvarjalnost in iznajdljivost. Ker le razmišljanje nam bo pokazalo pot za uresničitev teh 100 želja.

Dodaj odgovor