E knjiga: BesedoVanja 3

V 3 e knjigi BesedoVanja 3, avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.pedagoginja, sem uporabila novih 197 besed iz VAVAPEDIJE. Za kreativno in miselno poigravanje v e knjigi BesedoVanja 3 sem izbrala poglavja: ŠOLSKA KULTURA, MEDIJI, SAMOEVALVACIJA, MOŽGANI, ČAS, CILJI, MOTIVACIJA, PROSTOVOLJSTVO in POSEBNE PRILOŽNOSTI.

Knjigi so priloženi izdelki dijakov iz delavnic na Gimnaziji M.Sobota in Ljutomer in iz delavnic Ekonomske šole M.Sobota, oddelek trgovec.

MNENJE O E KNJIGI: BesedoVanja 3

(Nataša Gomiunik, univ.dipl.psi.)

V času poplave informacij, ki nam jih ponujajo različni mediji, in v času virtualnih svetov pogosto pozabimo na pisano besedo, na knjige, na branje, na zapisovanje svojih misli. Avtorica se je lotila ravno tega. Naredila je še korak naprej. Njeno pisanje je posebno, je drugačno, je ustvarjalno. Iskala in našla je nove in drugačne načine zapisovanja in ustvarjanja besed, delovala je v smeri originalnih in uporabnih stvari. Pisanje, ki se ga je lotila in ga delila z bralci v svoji knjigi, spodbuja pri bralcu divergentno mišljenje, razmišljanje izven ustaljenih okvirjev, posega tudi v njegovo domišljijo.

V »besedovanju« vidim priložnost tudi za popestritev dela na mojem službenem področju. Pogosto se v šolah dogaja, da učencem podajamo okvirje, da fiksiramo njihovo mišljenje in zanemarimo delovanje naše desne polovice možganov. Usmerimo se v logiko, analizo, pozabimo pa na drugačnost in na originalnost. Veselim se sodelovanja z avtorico v okviru psihologije prodaje. Skupaj bomo iskali nove besede na področju oblikoVanja reklam, reklamnih sloganov.

Ideja bo vodila do nove ideje, ustaljene besede do novih besed. Najprej na področju poimenoVanja, nato na področju oblikoVanja in poučeVanja, dalje pa se prepustimo domišljiji in ustvarjalnosti.

MNENJE O E KNJIGI: BesedoVanja 3

(Tanja Bigec, prof.slo.j. )

»Današnji čas je vse bolj podvržen prestrezanju raznovrstnih podatkov in tako posameznika duši z enormno kopico besed, števil, letnic, formul ipd., ki si jih ta le stežka zapomni. Žal je ena izmed žrtev sodobne dinamike tudi izobraževalni sistem. A ravno pedagogi smo tisti, ki moramo skrbeti, da mladi ne bodo postali zgolj začasne podatkovne zbirke. Naučiti jih moramo predvsem to, kako te podatke obdelati, povezati, analizirati, sintetizirati, kako sklepati, računati, nadgrajevati …, saj bo znanje le tako trajno in uporabno. Pri tem pa smo žal večkrat prepuščeni samim sebi oziroma lastni iznajdljivosti. Prav zato izrekam dobrodošlico e-knjigi BesedoVanja 3, saj prinaša pester nabor idej, vaj oz. iger, s katerimi lahko ne samo pri učencih osnovnih šol, ampak tudi pri srednješolcih poskrbimo za ustvarjalne aktivnosti, hkrati pa krepimo znanje in sposobnosti na domala vseh jezikovnih področjih. Vzorci in predlogi, ki jih ponuja publikacija, omogočajo različne dinamične pristope, s katerimi lahko med drugim sežemo na področje besedoslovja, glasoslovja, besedotvorja, oblikoslovja, tudi skladnje, sporočanja … in so ne nazadnje idealen način, da popestrimo marsikatero učno uro suhoparne slovnice. Dijaki se lahko na tak način poigravajo z besedami, pomeni, oblikami, vadijo rime, ustvarjajo krajša umetnostna in neumetnostna besedila, tekmujejo med seboj v pomnjenju, se preizkušajo v kreativnosti, utrjujejo temeljna načela sporočanja; lahko delajo sami, v paru ali skupini – možnosti so brezmejne.

Naši dijaki so e-knjigo BesedoVanja spoznali v istoimenskih delavnicah, posamezne oblike vaj in nalog, ki so v delovnem zvezku istoimenske avtorice, pa smo uporabili pri razrednih urah in pri rednem pouku slovenščine.«

 

Dodaj odgovor