Poglavje iz knjige

Iz E knjige BesedoVanja 2, Poglavje 3 SPOMIN

Avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.ped.

Abuzovanja

Kako vplivajo uspavala na spomin? Vsi vemo, kako pomemben je spomin. Želimo ga izboljšati in se trudimo zanj. Točen in zanesljiv spomin je osnova za uspeh. Raziskave kažejo, da celotno znanje temelji na spominskih sposobnostih. Znanje prikličemo. Če bi bili ob spomin, bi se morali vsako stvar znova učiti, kot novorojenček.

abuzíven  -vna -o (ȋ) pridevnik od abuzus: abuzivno uživanje uspaval ♪

Bolovanja

Spomin in možgani bolje delujejo, če si spočit in naspan. Pomaga, če si snov posnemeš na kaseto. Lahko jo poslušaš v postelji, morda preden greš spat.

Citrusovanja

Citrusi vsebujejo veliko vitamina C in dobro vplivajo na naše zdravje. Limonino olje npr.: ta svež vonj pomiri čustvene izbruhe in depresijo. Pomiri žleze lojnice in ohranja dober spomin in koncentracijo.

Čustvovanja

Raznovrstnost opravil prispeva k reagiranju in spodbuja spomin. Zato je pomembno, da aktiviramo čim več čutil. Vsako čutilo prispeva k večji reaktivnosti. Čutila so pomagala za priklic v trenutku, ko se moramo spomniti podatka. Pomisli, kar vidimo in slišimo, si bolje zapomnimo. Večja možnost je za to. Uporabimo to dejstvo.

Doznavanja

Osnova vseh spominskih tehnik je oblikovanje močnih asociacij. Pri teh moramo uporabljati dejavnike, ki krepijo človeški spomin.

  • Asociacija mora biti nekaj posebnega, da je ne boste mogli pomešati – izjemnost;
  • čim bolj je predstava pretirana, tem bolje in tem bolj jasen bo spomin nanjo – pretiravanje;
  • vključevati morate vse čute, predstave ne smejo biti le vizualne, dodajmo barve, tridimenzionalnost, zvok – čutnost;
  • preveč zapletene, abstraktne ali zmedene povezave ne koristijo – jasnost;
  • vsako opolzkost si izredno dobro prikličemo – prostaškost;

Enačevanja

Enačimo lahko v miselnem vzorcu. Tudi z oblikovanjem miselnega vzorca krepite spomin. Z dobro sintezo boste ob učenju prihranili čas. Klasično linearno zapisovanje je zamudno, ker ponavadi zapišemo preveč besed.

Filmovanja

Filmi vplivajo na našo podzavest. V nas skladiščijo vtise. Lahko smo polni vplivov medijev, medijskih filmskih zvezd,lahko pa se naučimo uporabljati vizualni spomin tako, da nam bo koristil. S filmi z naših objektivov obujamo spomin na lepe dogodke.  Kaj trenutno potrebujem, da bom srečen/na?

Ginevanja

Pomembno je, da razvijemo navado dnevnega branja. Navada lahko z leti gineva, kakor lahko izgubimo popoldan, kar tako brezdelno in kar naenkrat je večer. In da ne bi ginevali pod težo skrbi, poskrbimo z vzdrževanjem navade branja. Ker s tem vplivamo na izgubljanje v kratkoročni spomin zapisanih dejstev.

In nenazadnje, naš končni cilj je, da prenehamo s subvokalizacijo. Ko beremo, si namreč potiho izgovarjamo besede in to imenujemo subvokalizacija. Pri tem uporabljamo zgolj avditivni (slušni) spomin. Ko prenehamo s subvokalizacijo, začnemo uporabljati vizualni spomin. Ta pa je tudi do 7x zmogljivejši od slušnega. S subvokalizacijo pa lahko prenehamo zgolj z vajo. Torej, da beremo tako hitro, da ne izgovarjamo več besed, temveč poskušamo uporabljati zgolj vizualni spomin.

Hotevanja

Ne obstaja slab in dober spomin, obstajata le izurjen in neizurjen spomin. Skoraj vsi neizurjeni spomini so specializirani. To pomeni, da si bolje zapomnimo tisto, za kar se zavzemamo. Izberemo, kaj si bomo bolje zapomnili, obraze, letnice ali telefonske številke. Lahko smo izvrstni v pomnjenju številk pa ne pomnimo obrazov ali barve oči.

Izpeljevanja

Izmislimo si mnemotehnično sredstvo. Ena najpomembnejših in uporabnih sredstev je akronim. Gre za besedo, ki je sestavljena iz začetnih črk tega, kar si skušate zapomniti.

Jadikovanja

Namesto, da jadikujete, raje usmerjajte svoje misli na pomen tistega, kar zavedno skladiščite. To boste povezali s časom in vzpostavili oporo za razmišljanje. Aktivno se odzivajte na izkušnjo ali doživetje, ki si jo morate zapomniti. Opazujte, poslušajte, govorite in razmišljajte.

Kaznovanja

Opustite slabe navade pomnjenja in jih zamenjajte z dobrimi. Slabo navado pomnjenja ima vsak, ki popušča. Tudi izgovori in iskanje razlogov so le korak k rešitvi, zato jih uporabimo za razvoj in ne slonimo na njih.

Letovanja

Prijetna letovanja nam pustijo mnogo lepih spominov, ki trajajo vse življenje. Zato si lepo shranimo nekaj slikic, zapišimo prosti spis in morda kakšno pesem.

Mnemotehnikovanja

Pomnjenje je predvsem asociativen in strjevalen proces. Odvisen je od zamišljenih ključnih besed in pojmov. Mnemotehnika je pravzaprav izurjen spomin in nič novega. Moč asociacij. Oblikovanje močnih asociacij je osnova vseh spominskih tehnik.

Namigovanja

Kadarkoli naletimo na enako število, pretvorimo vsako število v ustrezno črko in z dodajanjem samoglasnikov tvorimo besedo ali več besed. Primer: želite si zapomniti tel.št.: 552 691. Ko pretvorite številke v črke, dobite: DDBEHA. Zapomnite si npr.: don dobil bo en hiter avto

Omejevanja

Največja prednost spomina je, da nam je v oporo za miselne dejavnosti. Za povezovanje časa in kroženje informacij. Pomembno je ločiti pojma spomin in pomnenje. Spomin je zmožnost, da ohranimo in obnavljamo sprejete informacije. Pomnjenje je proces, ki nam to omogoča.

Povezovanja

Metoda povezovanja je uporabna. Predmet, ki si ga želimo zapomniti pravzaprav povežemo z drugimi predmeti. Tako ustvarimo verigo. Celotni sistem povezovanja se sestoji iz povezovanja prvega predmeta z drugim, drugega s tretjim itd. Povezujemo na kar se da smešen ali nelogičen način,a v mislih moramo videti izbrano sliko.

Razdeljevanja

Razvrščanje po skupinah je eden najbolj preprostih načinov, kako organizirati spomin na naraven način. Za pomnjenje številk lahko uporabite načelo razvrščanja po skupinah. Pomislite na črtice med telefonskimi številkami. Izdelajte si svoje tajne šifre.

Samoomejevanja

Najbolj učinkovit bo spomin, če bo težnja usmerjena na dejavnost, ki jo radi opravljamo. Posebno dobro za spomin je, če so cilji točno določeni. Prigovarjanje, da bomo, nam ne bo pomagalo. Postaviti si moramo točno določene cilje, tudi trajne.

Študentovanja

Poskus s študenti, ki so se učili na pamet kitajske besede. Ko so po dveh tednih preverili njihovo znanje, so ugotovili uspešnost pri posameznikih. Ti so se učili z namenom, da bodo dolgo časa ohranili besede v svojem spominu. Za dober spomin se odločimo, kaj se bomo naučili z namenom, da bo ostalo v spominu dolgotrajno.

Tekmovanja

Zapomniti si morate 6 besed; knjiga, pisalo, luč, miza, telefon in beležka. Oblikujte mrežo povezav. Kako boste to storili?  Npr.: Na mizi je beležka, ob njej pisalo. Ob luči je knjiga in telefon.  Povezujte tudi na smešen in nelogičen način, da si boste bolje zapomnili.

Učinkovanja

Zato, ker si zapomnimo le, če ustrezno reagiramo na tisto, kar se dogaja, zato pozabljamo. Da bi izboljšali svoj spomin, moramo svoj odziv ogreti. Ogrevanje je zlasti potrebno, kadar se učimo ali pazljivo beremo. Traja le 15 min, da postanemo dovolj motivirani. Vtisi bodo dovolj močni za poznejši priklic. Učinek ogrevanja traja, dokler ne preidemo na drugo temo.

Vdihovanja

Kljub vsem tehnikam pomnjenja nič ne pomaga tako, kot sproščeno telo: Meditacija je tukaj zelo učinkovita. Pravilno dihanje je pomembno za učenje. Ne le ob govornem nastopu. Vpliva tudi na spomin. Pri pomnjenju zelo pomaga, da smo sproščeni. Dobro je, da nekajkrat vdihnemo, medtem ko se učimo. Tako si zbistrimo misli in tudi telo.

Zadrževanja

K izboljševanju spomina pripomore tudi, če glasno izgovorimo, kar si želimo zapomniti. Najbolj uspešen sistem za povezovanje branja in govorjenja je takšen: »Najprej tiho preberite, kar si nameravate zapomniti. Ko berete, si prizadevajte, da boste razumeli, za kaj gre. Od časa do časa naredite premor. Glasno ponovite glavne misli. Ponavljanje naj traja samo nekaj minut.«

Žalovanja

Pogovor je pomemben v vsakdanjiku. V času žalovanja toliko bolj. Spominjanje ob pogovoru nam pomeni neprestano osveževanje spomina. Spontano v naših pogovorih preidemo na vsakdanje življenje. Vemo pa, da si teme vsakdanjega pogovora doma lahko izbiramo sami.

 

 

 

Dodaj odgovor