E knjiga: BesedoVanja 2

V e knjigi BesedoVanja 2,avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.pedagoginja, je uporabljenih novih 166 besed s končnico Vanja. Po uvodni besedi sledijo poglavja: USPEH, BRANJE, SPOMIN, PISANJE, KONCENTRACIJA, POSLUŠANJE, GOVOR, LEPOTA in NESPEČNOST.

 Poglavjem z vsebino sledijo 4 besedne igre:

Besedna igra za otroke, LjubkoVanja

Besedna igra za odrasle in šolajoče, SvetoVanja

Besedna igra za bralce knjige BesedoVanja, TekmoVanja

Besedna igra za vse generacije, PrepeVanja

 Besednim igram sledijo seznami besed. To so seznami besed uporabljenih v knjigi BesedoVanja 2, Besed uporabljene v več-ih poglavjih e-knjige: BesedoVanja 2 in besede uporabljene v knjigi BesedoVanja in BesedoVanja 2. Ob koncu knjige najdete seznam literature, internetne vire in povabilo k sodelovanju.

MNENJE O KNJIGI: BesedoVanja 2

(Mag.Jasna Vuradin Popović)

Besedo –Vanja, besedo je dala Vanja, da bo imela delavnice za dijake Gimnazije Murska Sobota in je besedo izpolnila in držala. O, kakšne vse zveze lahko ustvariš z besedo! Lahko so besedne igre, lahko so važni napotki, lahko te beseda združi z drugimi ljudmi. Veliko možnosti je uresničila Vanja z besedami tako na področju ustvarjanja in spodbujanja kot tudi pedagoškega dela z dijaki v svojih delavnicah. Dijaki so začudeno in z zanimanjem spremljali Vanjine razlage o besedovanju ter mnogokrat sami začeli povezovati besede na nov in drugačen način.

Pričajoče besedilo in delavnice so prispevek k mladostniški razbremenitvi na čustvenem področju, z druge strani pa spodbuda za ustvarjalnost in divergentno mišljenje pri srednješolcih.

 

 

Dodaj odgovor