Arhivi Kategorije: Vaje

Uganke

UGANKE

To ni igračka,

njena tačka je krtačka,

rada prede in je lenačka.

Kaj je to? (Mačka)

Iz potovalke gledajo vezalke,

to niso drsalke,

ker se vidijo pedalke.

Kaj bi to lahko bilo? (Kotalke)

Prižgi LUČ, da obrnem KLJUČ.

Tam, kjer  je SVEČA je VREČA,

v njej pa SREČA.

Kaj je to? (novoletna darila)

 

e KNJIGE in vadnica

BesedoVanja zajema 4 e knjige in vaje umskega poigraVanja, ki so natisnjene v vadnici. Nekatere pa najdete na spletni strani. avtorica, Vanja L., univ.dipl.pedagoginja

VSE naslovnice VL

Skozi program usposabljanja in na predstavitvah se lahko tudi sami naučite pripraviti vaje za umsko poigravanje in razvijate veščine kreativnega pisanja.

Za to, da ostane učenje del našega življenja, da postajamo uspešni in idejo vseživljenjskega učenja aktivno vpletamo v svoje življenje, se moramo naučiti dobro govoriti in poslušati, a tudi brati in pisati. Prvi korak ob pričetku pisanja, je bila odločitev, da zberem besede v seznam. Zbiram jih od A do Ž in seznam dopolnjujem . Ideja je nastala ob branju besedil, številnih knjig in prispevkov. Ob študiju vrst branja in usmerjanja pozornosti ob branju literature.

BesedoVanja je namreč besedna igra, katera poglavja so pisana v obliki abecede s sestavljenimi oblikami, ki se končajo z Vanja. E knjige so pisane s pomočjo sestavljenih besednih oblik in ustrezne literature. Lahko bi rekla, da s tem načinom pisanja razvijam umetnost opisovanja besed. Besede so v naši igri tiste, ki jih izberemo, da nekaj z njimi ustvarimo. Preverite svojo besedno inteligenco.

Branje besedne igre zapisane v knjige bi lahko primerjala z branjem slovarja. Vsak dan odpremo in preberemo ter se naučimo eno besedo. Nove in nenevadne besede si zabeležimo na svoj seznam. Morda boste sčasoma naredili svoj slovarček, besedno igro ali boste zbrali kup idej in vaj za umsko poigravanje.

TIRIS

BesedoVanja od 6-99 let; TIRIS, igra se igra s kartami in je za 2-4-8 igralcev;   ZA KARTE MI PIŠITE, ali jih DOBITE PRI MENI NA DELAVNICAH

NAVODILA IGRE:

Igralec pomeša karte.Na sredino položi TIRIS karto. Med igralce razdeli 6 kart. Igralci vzamejo razdeljene karte v roke. V igri igralci zbirajo po 3 karte – TRIS. TRIS je zapisan na vrhu karte tako, da je besede/glagolnike potrebno sestaviti. V enem kompletu je 12 TRIS-ov. Če ima igralec dve karti enega TRISA, kliče po tretji karti. Igralec, ki jo ima, mu jo da. Sestavljen TRIS položi na mizo. Na vrsti je igralec, ki je na njegovi levi strani. Ta tudi kliče po karti za TRIS, ali povleče poljubno karto sosednjega igralca. Na eni karti so zbrane besede vseh TRIS-ov.  Tisti, ki prvi ostane brez kart v roki, vzame TIRIS karto besed iz sredine in jo položi k svojim TRIS-om. Ostali nadaljujejo z igro do konca. Na koncu preštejejo zbrane TRIS-e. Ob preštevanju tris-ov, šteje karta besed TIRIS za TRIS.

Zmaga tisti, ki ima največ trisov.

Paket TRISI 1+ 2: 2 x po 36 kart

 1tiris2vl

Kemijski elementi – dodatna naloga

Dodatna naloga: Izpišite vse besede in pojasnite njihov pomen.

Npr.: od = predlog , lahko je tudi predpona; Ti = tebe je zaimek

REŠITVE:

Imena: (osebna) Tin, Tina, Meri, Tim, Franc, Gal, Tina, Pluton, Lan, Nik, Ana (imena mesecev) maj, (imena dreves) bor (imena živali) gad, kos, lev (imena mest) Fram (imena avtomobilov) Ford

Priimki: Berke, Pal

Vezniki: ker, in, ki, ter

Nikalnice: ni, ne

Predlog: Od, na, ob, do, (namig: za boljše razumevanje, si preberi snov o predlogih in predponah)

Vprašalnice: Bi?

Zaimki: mi, ti, on, sam, ta

Medmeti: ha, he, ga

Besede: mini, gon, zen, tat, bar, beri, rom, os, kal, bal, živ, žele, ura – ur, promet, takt, ton, mol, sel, seno, lan, dim, neptun, nobel, promet, rad(vesel), rute, kandi, srebro, zlato.

Tujke: ink, pro, šik, pi(matematično število), german, as,

V angleškem jeziku: or, for

Avtomobilske oznake mest: CE

Vaja: PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

Kaj vse smo našli v imenih kemijskih elementov ?

(opomba: to niso vsi kemijski elementi): Imena, priimke, osebne zaimke, živali, drevesa, obleke, avtomobilske oznake mest, avtomobilske znamke, imena mesecev, simbole, nikalnice, vprašalnice, veznike, zaimke, medmete, tatove, in še nekaj v angleščini, kar sem posebej označila.

aktinij         aluminij     americij       antimon     argon      arzen    astat  baker    barij       berilij       berkelij          borij      brom        cezij    cink      cirkonij     disprozij         dušik          evropij      fermij      fluor(ang.)    fosfor      francij    gadolinij      galij      germanij      hafnij      hasij  helij    indij      iterbij      kadmij      kalcij      kalifornij(ang.)           kisik    klor    kobalt    kositer      kripton      krom     ksenon      lantan         litij              mangan    majtnerij      mendelevij      molibden    natrij      neodim      neon    neptunij  nikelj    niobij      nobelij         osmij      paladij    platina    plutonij    polonij      prazeodim    prometij      protaktinij      radij      radon      renij            rutenij  raderfordij      samarij    siborgij    selen          skandij      srebro        svinec      talij            tehnecij      telur      terbij            uran      vanadij      vodik      volfram     zlato      železo      živo srebro

Vaša naloga je, da si izpišete/odgovorite:

Katera imena smo našli? Npr.: Ana, Ford, …

Katera drevesa smo našli? Npr.: Bor,

Katere živali smo našli? Npr.: kos, lev, …

Katere medmete najdete v besedah? Npr.: ha, he, hi

 

Vaja: PoigraVanja z imeni

V vaji beseda v besedi se je potrebno skoncentrirati na besedo, ki je del  besede. Z usmerjanjem pogleda, iščemo besedo v besedi. Ob tem urimo pozornost, koncentracijo in očesne mišice.

Pri poigravanju z imeni najdete več različic vaje:

Ad1) PoigraVanja z ženskimi imeni

Ad2) PoigraVanja z moškimi imeni

Ad3) PoigraVanja z imeni mest

Ad4) PoigraVanja z imeni delov telesa

Ad5) Ubesedena obrazila

Ad6) PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

PoigraVanja z imeni mest

RIM skrit v besedah, katerih pomen poiščite s pomočjo SSKJ. Le tako boste še sami poiskali RIM v kateri od svojih besed.

Ariman Brezprimeren   Čurimuri     Diskriminacija   Eksperiment

Grimasa Inkriminacija     Kriminal   Lagrimoso   Marimba Naprimer

Oprimek  Primanjkovati  Primerjati   Rekriminacija Sprimitivizirati

Štirimesten  Trimesečen  Vzhodnorimski   Zgodnjerimski Preberi več PoigraVanja z imeni mest

Poigravanja s tujimi besedami triki in abecede

Kako si lažje zapomnimo tuje besede? Čisto preprosta tehnika je iskanje besede v besedi. Poiščemo besedo, ki se skriva v besedi, ki jo osvajamo. Potem si razložimo pomen NOVO osvojene besede.  Povežemo jo z najdeno besedo, ki je del te besede. Tako imamo več možnosti, da si bomo tujo besedo zapomnili in razumeli njen pomen.

Poskusite in si naredite učenje zabavno. Navajam nekaj primerov.

1 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo selbstredend?

Naj govori  RED.

Selbstredend  = seveda   (reden = govoriti)

2 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo definition?

Niti on ne ve!

Definition

3 primer: Kako si lažje zapomnimo besedi daran, garantieren?

ARA je zagotovilo!

Daran  garantieren, …

4 primer: Kako si lažje zapomnimo schlϋsselkompetenzen?

Schlϋsselkompetenzen =schlϋssel = ključ

Vzemi ključ in pridi, hitro kot te pete nesejo.

5 primer: Kako si lažje zapomnimo besedo HINWIEDERUM ?

Še enkrat (Hinwiederum = RUM , wieder) te vprašam,

ali pije RUM?

Preberi več Poigravanja s tujimi besedami triki in abecede