O izkušnji in uporabi vaj v vsakdanji delovni praksi

V letu 2015 so se k vzgojno – izobraževalnim institucijam, priključili tudi nekateri domovi za ostarele. Pred izidom sem obvestila in prosila za sodelovanje vse Pomurske domove za ostarele.

Delovni terapevt Mario Šilec, dom-a Janka Škrabana je svojo izkušnjo zapisal takole:

Z idejo projekta smo se soočili nekaj tednov pred izidom delovnega zvezka z vajami. Projekt je avtorica nazorno in zelo motivacijsko predstavila pri nas v domu. Z nekaj vajami preko socialnega omrežja smo poizkušali pri našem delu zadevo vključiti.

Kasneje po izidu pa smo z zbranimi vajami v učbeniku nadaljevali. Preberi več O izkušnji in uporabi vaj v vsakdanji delovni praksi

Kemijski elementi – dodatna naloga

Dodatna naloga: Izpišite vse besede in pojasnite njihov pomen.

Npr.: od = predlog , lahko je tudi predpona; Ti = tebe je zaimek

REŠITVE:

Imena: (osebna) Tin, Tina, Meri, Tim, Franc, Gal, Tina, Pluton, Lan, Nik, Ana (imena mesecev) maj, (imena dreves) bor (imena živali) gad, kos, lev (imena mest) Fram (imena avtomobilov) Ford

Priimki: Berke, Pal

Vezniki: ker, in, ki, ter

Nikalnice: ni, ne

Predlog: Od, na, ob, do, (namig: za boljše razumevanje, si preberi snov o predlogih in predponah)

Vprašalnice: Bi?

Zaimki: mi, ti, on, sam, ta

Medmeti: ha, he, ga

Besede: mini, gon, zen, tat, bar, beri, rom, os, kal, bal, živ, žele, ura – ur, promet, takt, ton, mol, sel, seno, lan, dim, neptun, nobel, promet, rad(vesel), rute, kandi, srebro, zlato.

Tujke: ink, pro, šik, pi(matematično število), german, as,

V angleškem jeziku: or, for

Avtomobilske oznake mest: CE

Vaja: PoigraVanja z imeni kemijskih elementov

Kaj vse smo našli v imenih kemijskih elementov ?

(opomba: to niso vsi kemijski elementi): Imena, priimke, osebne zaimke, živali, drevesa, obleke, avtomobilske oznake mest, avtomobilske znamke, imena mesecev, simbole, nikalnice, vprašalnice, veznike, zaimke, medmete, tatove, in še nekaj v angleščini, kar sem posebej označila.

aktinij         aluminij     americij       antimon     argon      arzen    astat  baker    barij       berilij       berkelij          borij      brom        cezij    cink      cirkonij     disprozij         dušik          evropij      fermij      fluor(ang.)    fosfor      francij    gadolinij      galij      germanij      hafnij      hasij  helij    indij      iterbij      kadmij      kalcij      kalifornij(ang.)           kisik    klor    kobalt    kositer      kripton      krom     ksenon      lantan         litij              mangan    majtnerij      mendelevij      molibden    natrij      neodim      neon    neptunij  nikelj    niobij      nobelij         osmij      paladij    platina    plutonij    polonij      prazeodim    prometij      protaktinij      radij      radon      renij            rutenij  raderfordij      samarij    siborgij    selen          skandij      srebro        svinec      talij            tehnecij      telur      terbij            uran      vanadij      vodik      volfram     zlato      železo      živo srebro

Vaša naloga je, da si izpišete/odgovorite:

Katera imena smo našli? Npr.: Ana, Ford, …

Katera drevesa smo našli? Npr.: Bor,

Katere živali smo našli? Npr.: kos, lev, …

Katere medmete najdete v besedah? Npr.: ha, he, hi

 

IZ VRTCA v medgeneracijsko hišo, tako ljubko

Popraznični torek, 7.4. so iz vrtca M.Sobota, enota MIŠKE, v medgeneracijsko hišo v Murski Soboti, na delavnico z BesedoVanja prišli otroci z vzgojiteljicama Tejo in Ivanko.

Sestavljali smo abecedo ljubkih besed:

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L M  N O P  R  S Š  T U  V Z  Ž

Ananas, Balon, Copati, Čaplja, Delfin, Eksim, Figa, Grozdje, Hotel, Igla, Jež, Krt, Luna, Med, Noč, Ovca in orel, Pero, Rolada, Sonce, Šofer, Torta, Ura, Verižica, Zajček, Žirafa.

In iz njih smo zapisali stavke v kratko “zgodbico”: NORA NOČ

Ananas je izgledal, kot balon. Sezul sem si copate, da bi ulovil čapljo. Zagledal sem delfina, ki se je na sliki skrival za eskimon. Ena figa, ni le navadno grozdje. Odšel sem v hotel. Tam sem našel iglo, ki je bila bodica od ježa. Kit je skočil iz banje, na nebu pa je bila polna luna. Voda je izgledala kot med. Nora noč, ko je ovca letela na orlu. Ta je spustil pero v mojo rolado.Šofer je odpeljal. Torta je ostala na mizi. Ura je bila na verižici. Gledal sem za zajčkom na njivi in ta je postajal žirafa. Končno je posijalo sonce.

miske vrtec