PoigraVanja z imeni mest

RIM skrit v besedah, katerih pomen poiščite s pomočjo SSKJ. Le tako boste še sami poiskali RIM v kateri od svojih besed.

Ariman Brezprimeren   Čurimuri     Diskriminacija   Eksperiment

Grimasa Inkriminacija     Kriminal   Lagrimoso   Marimba Naprimer

Oprimek  Primanjkovati  Primerjati   Rekriminacija Sprimitivizirati

Štirimesten  Trimesečen  Vzhodnorimski   Zgodnjerimski Preberi več PoigraVanja z imeni mest