Didaktične igre z besedo Vanja

 Vanja LEBAR, samozaložništvo;

avtorica, Vanja Lebar, univ.dipl.ped.

 Avtorska dela dobite v spletni knjigarni, ali na predstavitvah knjig.

UMSKI IZZIVI ……… Izpolnite mrežo besed. Pomagajte si z namigi “Hint”. S klikom na “Hint”  se vam črko po črko izpiše beseda. Preverite svoje odgovore “Check”.                                           Vabljeni k umskemu izzivu: Decemberska mreža besed

Možnosti za sodelovanje so sledeče:

– Predstavite program na roditeljskem sestanku, uporabite ga za razredne ure ali za drugačno pomoč pri reševanju učnih težav.

Vključite delavnice ali usposabljanje že v letni delovni načrt, v obšolske vsebine, dodatni pouk za nadarjene ali v program kulturnega dne.

Drugačen pristop k poučevanju, pri učenju besedoslovja pri slovenskem jeziku, prinaša dobre rezultate in mnogo asociacij za učenje skozi vse leto.

Usposabljanja za kreativnost so pokazala dobre rezultate. Pomislite, ali morda potrebujete prav to.

– Popestrite teden drugačnega učenja, ponudite dejavnost kreativnega pisanja ali pisanja sloganov v izbirnih vsebinah vaše šole.

– Pripravljam tudi bralne kotičke, v katerih so bralne urice in izvajam pogovore z mladimi. Name se tako lahko obrnete tudi za svetovanje.

Veselim se vašega stika z mano. Pišite mi, odpisala vam bom, takoj ko prejmem vaše povpraševanje oz. izražen interes. In ZNANJE JE NAŠE BOGASTVO.

_____________________________________________________

2016 NOVO v nastanku so: Literarni zapisi z besedo VANJA

V letu 2016 sem se predstavila na Dolenjskem.

2015 Predstavitve:

V letu 2015 sem opravila več predstavitev vadnice: Umska poigravanja z BesedoVanja. 

– na Inštitutu za rehabilitacijo M.Sobota.

– Izvajali smo 2 usposabljanji za kreativnost. Na OŠ II M.Sobota in na OŠ Bakovci.

V domovih za ostarele: – dom Janka Škrabana  ; DOSOR-ju ; Dom starejših občanov Ljutomer; Dom starejših občanov Lendava

Bila sem povabljena tudi na eno od predstavitev v Ljubljano, ki je potekala z mag.Nastjo Mulej in Jano Šušteršič.

2014 SodeloVanja v projektih:

V letu 2014 sem se priključila k aktivnostim v mednarodnem projektu WOMAN in predstavila svoje delo. Med 100 portreti, me tako lahko poiščete. Tako sem spoznala veliko žensk, podjetnic in aktivistk. V tem projektu smo sledile istim ciljem.

KREATIVNOST je enako pomembna kot PISMENOST K.Robinson ________________________ E mail: lebarorama@gmail.com ______________________ Kratek kreativni zapis: Tek v četrtek, tek v petek tek, tek, tekamo.